Siyer-Tefsir İlişkisinin Kökenleri Üzerine

Siyer-Tefsir İlişkisinin Kökenleri Üzerine

 

İlk vahiyle birlikte bir taraftan İslâm dini varlık göstermeye başlarken diğer taraftan İslâm’ın temel kaynağı olan Kur’ân-ı Kerim cüzleri de peyderpey oluşmaya başlamış ve süreç içerisinde tamamlanarak Mushaf’a dönüşmüştür. İlerleyen yıllarda Mushaf’ı okuma, anlama ve yorumlama faaliyetleriyle ilgili Kıraat, Tefsir ve Kur’ân İlimleri gibi bizzat Kur’ân’a dair ilimler ile Kur’ân’ın nazil olduğu dili temsil eden ve özellikle Kur’ân ekseninde gelişim gösteren Arap dili ve edebiyatı teşekkül etmiştir. Vahye muhatap olmasının gereği olarak risaletin kendisine tevdi edilmesiyle de doğrudan Hz. Peygamber’in hayatı, sözleri ve uygulamalarını konu edinen Siyer ve Hadis ilimleri doğal olarak tarihteki yerini almıştır. Bununla birlikte her iki zeminden istifade

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone ol