Siyer-i Nebî

Siyer-i Nebî

Siyer-İ Nebî

Prof. Dr. Adem Apak, Siyer-i Nebî: Hz. Peygamber’in (s.a.s) Hayatı, Şahsiyeti, Daveti, İstanbul: Ensar Yayınları, 2017; 710 sayfa.

Siyer, sözlükte “davranış, hal, yol, âdet, bir kimsenin ahlâkı, seciyesi ve hayat hikâyesi” gibi anlamlara gelen sîret kelimesinin çoğuludur. Sîret ve siyer Hz. Peygamber’in (s.a.s) hayatı, onun hayatını konu edinen bilim dalı ve bu dalda yazılan eserler için terim olarak kullanılmıştır.[1] Resulullah’ın (s.a.s) hayat hikâyesini anlatan Türkçe eserlerde ise genellikle siyer kelimesi tercih edilmektedir.

Kur’ân-ı Kerîm’in verdiği sınırlı bilgi dışında Hz. Musa ve Hz. İsa gibi peygamberlerin hayatlarına dair bilgiler inanç üzere kuruluyken Hz. Muhammed’in (s.a.s), hayatı mufassal bir biçimde kayıt altına

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olŞehba Yazıcı