Siyer-i Muhtasara

Siyer-i Muhtasara

Sâye-i lütfi Şehinşâhîde

Yazdım işbu eser-i muhtasarı

Okudukça bunu âlem-i mevlâ

Dâim itsun o Şeh-i dâdgeri

Mü’mine lâzım ve vâcib bilmek

Neseb-i Hazret-i Hayri’l-Beşeri

Hayli tahkîk ve tetebbü’ iderek

Topladım hep haber-i mu’teberi

Bana fahru şeref âlemde Kemâl

O Şeh’in bir nazar lütf-i eseri

Zâtu’ş-Şifâ fî Hukûkı’l-Mustafa şerhinde, Nesebnâme-i Nebi isimli farsça risalede ve bazı güvenilir siyer kitaplarında anlatıldığı ve açıklandığı üzere Hz. Muhammed’in (sav) yedinci kuşağa kadar dedelerinin ismini ˗onlara hürmet göstermek gerekir˗ bilmek ve Hz. Muhammed’in (sav) hayatını kısa da olsa öğrenmek her mümin erkek ve kadına vâciptir. Bu konuda bilgi edinmek için ise siyer kitaplarını araştırmak gerektiğinden ve buna da herkesin hâli, vakti özellikle de eğitime yeni başlayanların

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olArş. Gör. Asım Sarıkaya